Положення про дистанційне навчання

І. Загальні положення 1.1.    Це положення визначає основні засади запровадження та організації дистанційного навчання в Олександрійському коледжі Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Коледж). Положення розроблене на підставі основних законодавчих та нормативно-правових актів України, а саме: ·        Конституція України; ·        Закон України «Про вищу освіту» (від 01 липня 2014 року, №1556-VII); ·        Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»,…

Положення про внутрішню систему

Відповідно до стратегічної мети розвитку ВСП «Олександрійський фаховий аграрний коледж Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Коледж) забезпечення внутрішньої системи якості фахової передвищої освіти є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності усіх учасників освітнього процесу Коледжу. Якість освіти – характеристика освіти, що відображає відповідність результатів навчання, освітніх процесів та інституційних умов актуальним цілям розвитку особи й суспільства. З метою реалізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої…

Стратегічний план розвитку

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ Олександрійського коледжу відокремленого структурного підрозділу Білоцерківського національного аграрного університету на 2018 – 2022 роки Розглянуто та схвалено зборами трудового колективу 4 вересня 2018 року КОНЦЕПЦІЯ Розвитку Олександрійського коледжу Білоцерківського національного аграрного університету  на 2018  — 2022 р.р. Сучасний навчальний, заклад це механізм, який складається з підрозділів з багатогранною мережею взаємозв’язків. Успішна робота цього механізму залежить від того, яким чином оптимізовані ці зв’язки,…

Історія Олександрійського коледжу Білоцерківського національного аграрного університету

Підготувала викладач історії відмінник аграрної освіти Н.А. Надольська Історія … доля і життєвий шлях окремої людини, історія трудового колективу, підприємства, організації, навчального закладу – все це складові частини великої історії країни. Не можна не погодитися з Мігелем де Сервантесом, який писав: «…історія – це сховище великих вчинків, свідок минулого, приклад сучасності та дорадник майбутнього». Історія  Олександрійського технікуму Білоцерківського національного аграрного університету почалася з  будинку по вулиці Перекопській…