Положення про дистанційне навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Олександрійський коледж Білоцерківського національного аграрного університету ЗАТВЕРДЖЕНО Директор коледжу___________ О.І. Бодяко від «01 »  вересня 2016 р. ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання в Олександрійському коледжі  Білоцерківського НАУ Розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради коледжу Протокол № 1  від «31» серпня 2016 р. І. Загальні положення 1.1.    Це положення визначає основні засади запровадження та організації дистанційного навчання в Олександрійському коледжі Білоцерківського національного аграрного університету (далі…

Положення про внутрішню систему

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                        Директор Олександрійського коледжу БНАУ                                                                            ______________ О.І. Бодяко «30» серпня 2018 р. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИВ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ КОЛЕДЖІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ І. Загальні питання Відповідно до стратегічної мети розвитку Олександрійського коледжу Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Коледж) забезпечення внутрішньої системи якості вищої освіти є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності усіх учасників освітнього процесу Коледжу. Якість освіти – характеристика освіти, що відображає відповідність результатів навчання,…

Стратегічний план розвитку

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ Олександрійського коледжу відокремленого структурного підрозділу Білоцерківського національного аграрного університету на 2018 – 2022 роки Розглянуто та схвалено зборами трудового колективу 4 вересня 2018 року КОНЦЕПЦІЯ Розвитку Олександрійського коледжу Білоцерківського національного аграрного університету  на 2018  — 2022 р.р. Сучасний навчальний, заклад це механізм, який складається з підрозділів з багатогранною мережею взаємозв’язків. Успішна робота цього механізму залежить від того, яким чином оптимізовані ці зв’язки,…

Історія Олександрійського коледжу Білоцерківського національного аграрного університету

Підготувала викладач історії відмінник аграрної освіти Н.А. Надольська Історія … доля і життєвий шлях окремої людини, історія трудового колективу, підприємства, організації, навчального закладу – все це складові частини великої історії країни. Не можна не погодитися з Мігелем де Сервантесом, який писав: «…історія – це сховище великих вчинків, свідок минулого, приклад сучасності та дорадник майбутнього». Історія  Олександрійського технікуму Білоцерківського національного аграрного університету почалася з  будинку по вулиці Перекопській…