Спеціаліст другої категорії

Закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Дніпропетровський державний аграрний університет.

Інформація про підвищення

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисциплін «Землеробство з грунтознавством» та «Технологія в галузях рослинництва» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/001018 від 02.11.2018р.

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Розвиток професійної компетентності». Сертифікат № 02136554/00100 від 28.02.2020

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Технологія в галузях рослинництва» для здобувачів закладів фахової передвищої освіти. Свідоцтво СПК 00493712/000503-21 від 09.07.2021

Науково — методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Сертифікат про проходження дистанційного циклу інформаційно — просвітницьких заходів з військово — патріотичного спрямування № СС38282994/4428 — 22 від 26.12.2022р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти на тему: «Безпека в інтернеті під час війни»PROMETEUS Виданий 27.11.2023р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти на тему: «Небайдужі: базові емоційні потреби та соціальна взаємодія»PROMETEUS Виданий 27.11.2023р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти на тему: «Медіаграмотність: як не піддаватись маніпуляціям»PROMETEUS Виданий 27.11.2023р.

Робочі програми: