Обов’язки студента щодо військового обліку

Дорогі вступники (чоловіки та хлопці), просимо Вас звернути увагу на ці вимоги та завчасно підготувати необхідні військо-облікові документи при вступі в ЗО у 2023 році! 

*

У 2023 році прийом на навчання до ЗО на програми здобувачів передвищої освіти хлопців/чоловіків здійснюється лише після пред’явлення ними оригіналу одного з таких військово-облікових документів:

— посвідчення про приписку до призовної дільниці* (можуть подавати вступники не старші 27 років);

— військовий квиток;

— тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

*такий документ отримують усі хлопці 16-річного віку

*

Окрім цього, перелічені документи мають містити відмітку (штамп/печатку) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де вступник перебуває/перебував на військовому обліку. У документі має бути відмітка саме органу з назвою “ТЦК та СП”, не “військовий комісаріат / військкоммат”.

*

У разі відсутності у вступника військово-облікового документа або наявності документа без актуальної відмітки ТЦК та СП, Приймальна комісія не вправі допустити такого вступника до конкурсного відбору студентів на навчання.

*

****************************************************************************************************************

До уваги студентів, які є військовозобов’язаними або призовниками:

1. Військовозобов’язані студенти та призовники зобов’язані ознайомитися і дотримуватися Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних. (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487)

2. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку:

—  за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або інших визначених законодавством органах на персонально-первинному військовому обліку;

— за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, інших органах;

— у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

3. Зарахування на військовий облік за місцем навчання в Українському католицькому університеті здійснюється у відділі студентської документації на підставі поданих при вступі (поновленні на навчання) військово-облікових документів (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка), а також Довідки про місце реєстрації. Військові документи мають бути актуальні!

4. Згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів Український католицький університет збирає такі дані про призовників та військовозобов’язаних студентів: (додаток 5). Університет надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про зарахування, відрахування із закладу освіти до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4);

5. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістівˮ, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюˮ.

6. Студенти повинні особисто подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на військову службу.