Викладач економічних дисциплін

Спеціаліст вищої категорії

Закінчила :

Білгородський технологічний інститут будівельних матеріалів ім. І.А. Гришманова, Українська ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія.

evatom027@gmail.com

Інформація про педагогічної підвищення кваліфікації:

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Менеджмент і маркетинг» та «Основи підприємництва» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/0000512-18 15.06.2018 р.

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Економіка підприємництва» та «Сімейно-побутова культура та домашня економіка» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/000878-16 07.10.2016 р.

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Стандартизація» та «Діловодство» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/000877-16 07.10.2016 р.

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Діловодство» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/003562 від 30.10.2020

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «1. Цінності: стратегія успіху особистості та команди. 2. Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів.». Сертифікат СПК № 3153 від 11.03.2021

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тематичний курс»Організація інклюзивного навчання в закладах освіти» № 2021 — 4531 від 26.11.2021 року.

Науково — методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Сертифікат про проходження дистанційного циклу інформаційно — просвітницьких заходів з військово — патріотичного спрямування № СС38282994/4469 — 22 від 26.12.2022р.

Науково — методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Сертифікат про проходження дистанційного курсу» Базова цифрова грамотність педагога»№ СС38282994/0109 — 23 від 16 -22.01.2023р.