Щорічно, наприкінці навчального року в ВСП «Олександрійський аграрний фаховий коледж БНАУ» проводяться студентські науково – практичні конференції. Вони є невід’ємною формою висвітлення підсумків наукової роботи і водночас ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації набутих ними здібностей, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Метою конференції є залучення студентів до науково — практичної діяльності, стимулювання та підтримка ініціативи молоді.

Завданням конференції є встановлення творчих контактів, стимулювання зацікавленості студентів до громадської діяльності, створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді.

На конференціях студенти набувають навичок публічних виступів, спілкувань з аудиторією, уміння аргументувати свою точку зору. Все це сприяє розвитку ерудиції, формуванню творчого мислення, уміння вести дискусію і вміння працювати з науковою літературою.

Участь у науково-практичних конференціях надає студентам сильну емоційну й стимулюючу дію, посилює інтерес до науково-дослідної роботи, підвищує інтерес до організації та її проведення.

         За підсумками науково – дослідної роботи у 2021 – 2022 навчальному році циклові комісії відібрали такі кращі роботи гуртківців:

         Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін представила роботи з таких кабінетів та лабораторій:

Кабінет «Менеджменту, маркетингу, економіки та  організації ветеринарної справи»  Тема пошукової роботи підприємницько – економічного гуртка: «Бізнес – план  інвестиційного  проекту  реалізації  побутових  послугу  виробничому  підприємництві»

Номінація:  Інноватика  в  організації  самостійної  роботи  студентів

Над роботою працювали: Сокольцов Владислав (група А-41), Муска Олександр (група А-41), Кімлик Юлія (група В-32) керівник  гуртка, викладач  економічних  дисциплін вища  атестаційна  категорія Євдокімова  Тамара  Іванівна.

Рецензент: Рибалко Тетяна Іванівна, викладач технологічних дисциплін вища атестаційна категорія.

В  пошуковій  роботі  подана  розробка  бізнес- плану  інвестиційного проекту  реалізації  побутових  послуг  у  виробничому  підприємництві на  прикладі  товариства  з  обмеженою  відповідальністю «Либідь».

Розроблені   розділи  роботи  та  розраховані показники   можуть  бутивикористані  для  складання  бізнес- планів, аналізу фінансового  станута  прийняття  управлінських  рішень  у  виробничому  підприємництві.

У доробку данної циклової комісії представлені такі дуже цікаві роботи:
Керівник гуртка — викладач
Діордіца І.М.
Кабінет «Фізики».
Навчальний проект.
Тема «Вплив магнітного поля Землі на живі організми» та презентацію до нього.
Мета: дослідження впливу магнітного поля на живі організми.
Члени гуртка: Короп Яна, Крейтор Вірсавія, Станіславенко Катерина, Міщук Владислав, Кошмак Кіра, Колісник Юрій, Радченко Денис, Сніжко Олександр, Козенко Максим, Марусіченко Маргарита.
Час разом проведено з користю!

Керівник гуртка — викладач Копту О.І. 

Кабінет «Української мови».

Дослідницька робота.

Тема «Походження та розвиток української мови».

Мета: аналіз формування найбільшого скарбу народу – мови.

Над роботою працювали такі студенти: Дідик Катерина, Білоус Артем, Лисак Богдан, Блажко Марія, Тикеля Вікторія, Короп Вікторія, Кузнецов Сергій, Білоус Тарас, Павлючук Марія.

Керівник гуртка — викладач Лисак В.В. 

Кабінет «Математики».

Навчальний проект.

Тема «Математика у ветеринарній медицині».

Мета: аналіз математичних знань, які застосовуються у роботі ветеринара.

Активну участь приймають студенти першого та другого курсів, а саме: Кузнєцов Сергій, Пустовойченко Констанція, Станіславенко Катерина, Гірейко Кирило, Шмонденко Олександра. Гавришевський Ігор.

Керівник гуртка — викладач Сагайдюк Т.Я.

Кабінет «Української літератури».

Пошукова робота.

Тема «Розвиток української драматургії і театру 70 – 90-х років XIX століття».

Мета: дослідження зародження та розвитку українського театру, ознайомлення з історичними постатями української драматургії.

Роботу виконували такі студенти: Блажко Марія, Кірілова Даша, Рудь Аліна, Бельницька Анастасія, Іщенко Сергій.

Керівник гуртка — викладач Усик Ю.С.

Кабінет «Іноземної мови».

Дослідницька робота.

Тема «Творчість Вінсента Ван Гога очима дитини».

Мета: ознайомлення з особливостями нідерландського художника Вінсента Ван Гога; погляд на життя та творчість художника під іншим кутом.

Активну участь приймають студенти другого курсу: Бичек Артем, Бояр Софія, Над’ярних Дар’я, Мазур Анастасія, Черкаський Владислав, Вдовицька Олександра, Ткаченко Анастасія, Максимишин Дмитро, Овчарюк Ліда.

ЕСТАФЕТУ ПЕРЕХОПЛЮЄ: Циклова комісія ветеринарних дисциплін.

Лабораторія «Ветеринарно-санітарної експертизи з основами технологій переробки продуктів тваринництва» презентує: Науково-дослідницьку роботу «Мікроспорія».

Інноватика:  організація наукових досліджень.

Напрямок діяльності гуртка   дослідницько-експериментальний,   що   передбачає   залучення студентів  до    науково-дослідницької, експериментальної,  конструкторської  та  винахідницької  роботи.

 Роботу виконала:  Качановська Анастасія Павлівна студентка В-41 групи

 студентка ВСП «Олександрійського аграрного фахового коледжу Білоцерківського НАУ»                                                                              

Науковий керівник:   Овчаренко Валерій Федорович Викладач  ВСП «Олександрійського аграрного фахового коледжу Білоцерківського НАУ»                                       

Мета дослідження: розробка ефективних заходів профілактики і лікування мікроспорії для приватного сектору.

В роботі поставлені наступні завдання : розробити комплекс профілактичних заходів для попередження захворювання тварин мікроскопією, визначити ефективність лікування за схемами яку ми пропонуємо, вивчити економічну ефективність лікування та обґрунтувати запропоновані заходи по лікуванню і профілактиці захворювання котів.

Рецензент Гулай Віталій Володимирович кандидат сільськогосподарських наук

 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

В роботі поставлені наступні завдання : розробити комплекс профілактичних заходів для попередження захворювання тварин мікроскопією, визначити ефективність лікування за схемами яку ми пропонуємо, вивчити економічну ефективність лікування та обґрунтувати запропоновані заходи по лікуванню і профілактиці захворювання котів .

Науково-дослідницька робота «Мікроспорія» розглянута і схвалена на засіданні гуртка.

Кабінет  паразитології та епізоотології

Номінація:  Інноватика  в  організації  практичного навчання студентів

Укладачі:   члени гуртка   Кімлик Юлія Сергіївна, Полушко Вікторія Сергіївна (група В-32).

Викладач: Заріцька І.М., Лимар Т.А.

Рецензент- викладач ветеринарних дисциплін   Бахмач В.І.

Виконана  робота сприяє поглибленню знань студентів, розвитку аналітичного мислення, вмінню науково обґрунтувати підібрані ними методи та способи роботи. 

В даній роботі досліджується проміжний живитель – риба свіжоморожена на життєздатність личинкової стадії анізакід.

Дослідна робота проводилась  згідно інструкції з ветеринарно-санітарної

гельмінтології оцінки риби,  зараженої анізакідами, методів її знезараження та використання від 04.05 2000 р.

Дослідження є актуальним в наш час враховуючи сильну інвазію враження цим гельмінтом морської риби.

Метод використовують в лабораторіях міжрайонних та ЛВСА на ринках та на підприємствах переробці морської риби.

Лабораторія « Внутрішні незаразні хвороби»

«Клінічне дослідження сітки»
(гуртка ветеринарна медицина )
Номінація: Інноватика в організації самостійної роботи студентів
Укладачі: члени гуртка 3 курсу групи В -22. Скляр Катерина ., Денисенко Ілля
Викладач: Бахмач В.І.
Рецензент- викладач ветеринарних дисциплін Заряжко В.О.
В дослідній роботі на протязі навчального року проведено різні методи по наданню лікувальної допомоги при захворюваннях сітки та проведено ряд дослідів різних видів сільськогосподарських тварин при клініці ветеринарної медицини з навчально-дослідним господарством коледжу . Здобувачі освіти гуртка виконали ряд дослідів по лікуванню та дослідженню сітки.
Робота складається з 2 –ох розділів, в яких актуальність даних досліджень в зв’язку з тим , що основним захворюванням сітки є травматичний ретикуліт, який ускладнюється травматичним ретикулоперитонітом та ретикулоперикардитом , тому всі методи клінічного дослідження спрямовані на діагностику цих захворювань.

В роботі та відеофільмові до роботи описано та досліджено методи , метою яких є виявлення больової реакції з боку травмованої сітки на пальпацію , перкусію та інші маніпуляції.
Робота може бути використана для підготовки та проведення занять з даної теми.
Виконана робота сприяє поглибленню знань студентів, розвитку аналітичного мислення, вмінню науково обґрунтувати підібрані ними методи та способи роботи.

Протягом навчання наші студенти звикають до формату: лекції, семінари, лабораторні та практичні заняття, колоквіуми тощо. Однак, такий вид роботи, як участь у наукових конференціях, в більшості випадків лякає навіть студентів-відмінників. Ми спробували розібратися, що це за страшний звір — «наукова конференція», і як його приручити. В цій публікації зібрані відповіді на найбільш популярні питання, які виникають у студентів спеціальностей: «Ветеринарна медицина», «Агрономія» та «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»(і не тільки в них).

Було цікаво та змістовно!

Циклова комісія технолгічних дисциплін

СЬОГОДНІШНІЙ ЕТАП КОНФЕРЕНЦІЇ ПРИСВЯЧЕНО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ

Викладач О.В.Чобенко зі своєю вихованкою перехоплюють естафету марафону!

Фізичні вправи – запорука міцного здоров’я та гарного настрою!

Далеко не останню роль в підвищенні імунітету відіграє фізична активність. Помірні фізичні навантаження сприяють прискоренню кровообігу, що покращує живлення органів імунної системи та забезпечує безперешкодне надходження крові, а отже і клітин імунної системи до більшої кількості ділянок організму. Кількість скорочень м’язів та судин під час виконання фізичних вправ значно збільшується, що сприяє тренуванню тканин, з яких вони збудовані. Так вони стають більш міцними, витривалими та стійкими до навантажень.

Під час виконання фізичних вправ прискорюється метаболізм та швидкість руху лімфи в організмі, що надзвичайно важливо для забезпечення процесів детоксикації, а також для стимуляції відновлювальних процесів у тканинах. Займаючись фізкультурою, Ви посилюєте синтез багатьох важливих речовин у тілі, зокрема гормонів, баланс яких необхідний для нормального функціонування залоз внутрішньої секреції та нервової системи.

У психологічному аспекті — фізичні вправи розглядаються як довільні рухи, які
управляються розумом та волею, тобто їм передує завжди свідома настанова на досягнення
конкретного результату, на відміну від рефлекторних рухів, які протікають машинально.
У фізіологічному аспекті — фізичні вправи характеризуються переходом організму на
підвищений порівняно із спокоєм рівень функціональної активності. Діапазон переходу може
бути різним в залежності від мотивації, рівня підготовленості тощо.
У педагогічному аспекті — фізичні вправи цікаві для нас як спосіб реалізації тих, чи
інших освітньо-виховних завдань, так як фахівців цікавлять не тільки біологічні зрушення,
які завжди мають місце у процесі фізичного виховання, але й зміни у психічній сфері,
поведінці, свідомості.
Таким чином, наукове розуміння суті фізичної впраи не сумістимо з однобокою
оцінкою його значення чи то для удосконалення біологічних функцій, чи суто для духовної
сфери людини.

Отож, виконання щоденних фізичних вправ протягом 10–50 хвилин покращить стан фізичного та психічного здоров’я кожного з Вас, забезпечить підтримання фізичної підготовленості на належному рівні та зміцнить імунну систему.

Заняття фізичною культурою не лише поліпшують спортивну форму, але й піднімають настрій та допомагають позбавитися поганих думок, а їх дуже багато скрізь, особливо в сучасних медіа. Тому пам’ятайте, що ендорфіни, позитивні емоції, які виробляються під час фізичних вправ – це те, що зміцнює наш імунітет.

Тому ефективним буде проведення студентами самостійних занять фізичними вправами в умовах, у яких мешкає студент (під час адаптивних карантинних заходів заняття проводяться вдома або в гуртожитку). БУДЬТЕ ЗДОРОВІ РАЗОМ З НАМИ!!!!!!

Щиро вдячні за наполегливу працю викладачам — керівникам гуртків та студентам, що прийняли участь у конференції.

Ми пишаємось вами! Так тримати!!!