Циклові комісії викладачів
     Теоретична та практична підготовка молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра формує основу для активної творчої, професійної і соціальної діяльності здобувача освіти.
   Освітній процес в коледжі здійснюється відповідно до навчальних планів, розроблених на основі освітньо-професійних програм підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів.
   Успішне засвоєння знань з усіх дисциплін навчального плану є запорукою надійної підготовки молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра не тільки для виконання професійно-технічних обов’язків, а й для здійснення організаторсько-керівних функцій, активної участі у громадському і політичному житті Держави, особливо в такий важкий та відповідальний час. Цей необхідний рівень підготовки формується в процесі вивчення дисциплін навчального плану, палітра яких досить широка, але важливе місце у ній займає базова і спеціальна підготовка студентів, набуття ними навичок користування сучасною комп’ютерною технікою, виконання курсових проєктів. Для цього в коледжі створені всі необхідні умови.
   Викладачі об’єднані в трьох циклових методичних комісіях. Координація освітнього процесу і методичної роботи відбувається саме через засідання циклових комісій. Вони здійснюють організацію методичної, освітньої та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення освітнього процесу для підготовки спеціалістів конкурентоспроможних на сучасному ринку праці. Пріоритетне завдання роботи викладачів циклових комісій  — підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.