Самоврядування у Коледжі – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визнається адміністрацією коледжу і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським колективом.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на вдосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді громадянської активності.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 • добровільності, колегіальності, законності, відкритості та публічності, демократичності;
 • виборності та звітності;
 • рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
 • академічної доброчесності.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;
 • участь в управлінських процесах у порядку, встановленому діючим законодавством, делегування представників до робочих та дорадчо-консультативних органів коледжу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • проведення національно-патріотичних, організаційних, просвітницьких, дослідницьких, спортивних, оздоровчих, культурно-мистецьких та інші заходів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань;
 • співпраця з органами студентського самоврядування інших  закладів освіти;
 • пропаганда здорового способу життя.

ОСЬ ЯК ЦЕ ВСЕ БУЛО!!!!

Заміщення посади директора (Владислава Орел гр. В — 22)
Викладача Т. І. Євдокімову заміщує Богдан Лисак
група А — 31 в напруженні бо йде перевірка Д. З.
група А — 12 викладача Т.І. Рибалко заміщує Ємануіл Флоря
Нові ролі, плідний день, професійний досвід!!!!

Щира подяка викладачам та кураторам, адміністрації та голові кураторської громади Т. І. Євдокімовій за можливість опанування студентами викладацького майданчика!