Рейтинг ред. … Ре́йтинг — це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об’єкта або явища.

Рейтинг є оцінкою діяльності даних об’єктів на основі розробленої системи індикаторів – показників, що дозволяють здійснити оцінювання рівня ефективності управління охороною праці, провести їх класифікацію. Ранжування дозволяє вибрати з досліджуваної сукупності явищ найбільш істотне. Рейтингова система оцінювання – система, в основу якої покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента з певного кредитного модуля.