Поло́ження — нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп тощо.

Положення, описує мету, структуру, взаємні обов’язки групи людей чи організацій, які об’єдналися для досягнення спільної мети.

Перелік положень, що є на сайті:

 • Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету»
 • Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про Методичну раду у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про методичний кабінет ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про дистанційне навчання
 • Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
 • Положення про студентське самоврядування
 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про керівника груп У ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про роботу бібліотеки ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про про профорієнтаційну роботу ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про відділення у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про введення радіаційного захисту для здобувачів освіти у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про навчальні дисципліни вільного вибору студентів У ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про визнання у ВСП «Олександрійський АФК БНАУ» результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
 • Положення про академічну доброчесність у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • ПЕРЕЛІК БАЗ ПРАКТИК для студентів ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про директорські контрольні ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про функціонування дослідно — колекційного поля у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про Наглядову раду
 • Положення про переведення на вакантні місця декржавного замовлення у ВСП «Олександрійський АФК БНАУ»
 • Положення про cтаростат ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про стипендіальну комісію у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про роботу циклової комісії ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про семестровий контроль ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення внутрішнього розпорядку студентів ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про мотиваційний лист ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про рейтингову оцінку професійної діяльності викладачів у ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Антикорупційна програма ВСП «ОАФК БНАУ»
 • Положення про мотиваційний лист ВСП «ОАФК БНАУ» 2024
 • Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності ВСП «ОАФК БНАУ»

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності ВСП «ОАФК БНАУ»
Положення про роботу бібліотеки ВСП «ОАФК БНАУ»
Положення про про профорієнтаційну роботу ВСП «ОАФК БНАУ»
Положення про директорські контрольні ВСП «ОАФК БНАУ»
Положення про семестровий контроль ВСП «ОАФК БНАУ»
Положення про старостат


Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП «ОАФК БНАУ»

Положення про рейтингову оцінку професійної діяльності викладачів у ВСП «ОАФК БНАУ»

Положення про мотиваційний лист ВСП «ОАФК БНАУ» 2024