Пріоритетні завдання виховної роботи на 2024-2025 навчальний рік:

 • Формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності рідній країні;
 • Турботи про добробут свого народу;
 • Виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до рідної мови та до культури українського народу;
 • Формування морально – активної особистості, чуйної, чесної, працелюбної, справедливої, милосердної, толерантної, терпимої до іншого, миролюбної, готової допомогти іншим;
 • Формування у студентів особистості ввічливої, делікатної, тактовної; з високим почуттям обов’язку; особистості, яка вміє працювати з іншими; здатної прощати і просити пробачення; особистості, яка може протистояти виявам несправедливості, жорстокості;
 • Формування у студентів усвідомлення місця  природи в житті людини, виховання усвідомлення студентською молоддю соціальності значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;
 • Формувати вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я;

Виховна та позанавчальна робота в коледжі та гуртожитку виконується в таких напрямках:

 • Ціннісне ставлення до себе;
 • Ціннісне ставлення до сімї, родини, людей;
 • Ціннісне ставлення до праці;
 • Ціннісне ставлення до природи;
 • Ціннісне ставлення до культури та  мистецтва;
 • Ціннісне ставлення до суспільства та держави.