Перелік спецільностей за якими ведеться підготовка у ВСП «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету»


п/п 
Назва спеціальності, освітня програмаВипускник може обіймати посади:
  1201 Агрономія, Освітня програма «Агрономія»  головних та провідних спеціалістів сучасних сільськогосподарських підприємств – агрохолдингів, приватних аграрних фірм, фермерських господарств; провідних фахівців – консультантів сільськогосподарського виробництва з вирощування, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; головних та провідних консультантів в сучасних фірмах із забезпечення сільськогосподарського виробництва засобами захисту рослин і мінеральними добривами; спеціалістів у лабораторіях (агрохімлабораторії), насіннєвих інспекціях, на сортовипробувальних станціях.
  2204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Освітня програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  керівника виробничих підрозділів галузі тваринництва; головного спеціаліста; спеціаліста виробничого підрозділу по виробництву            тваринницької продукції; спеціаліста у лабораторіях (молочній, м’ясній, племстанції); технолога по переробці продукції тваринництва; та інші посади, які відповідають кваліфікації молодшого спеціаліста техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва.
3211 Ветеринарія, освітня програма «Ветеринарна медицина»фельдшера ветеринарної медицини управлінь (підприємств, установ, організації і закладів) державної ветеринарної медицини, ветеринарно – санітарного фельдшера господарств;лаборанта державної лабораторії ветеринарної медицини; лаборанта лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, лаборанта на підприємствах по переробці сировини тваринного походження; завідувача аптеки ветеринарної медицини; фельдшера ветеринарної медицини державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті, інспектора підрозділу ветеринарної міліції із забезпечення карантинних ветеринарних заходів, санітаром ветеринарних підприємств (установ, організацій і закладів державної ветеринарної медицини та господарств різної форми власності).