Інструкції та положення з охорони праці затверджуються директором і є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт у коледжі.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.