Викладач ветеринарних дисциплін вищої категорії

Закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П.А. Погребняка


Московська ветеринарна академія ім. К.І. Скрябіна

Інформація про підвищення:

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва» та «Епізоотологія з мікробіологією» для здобувачів вищої освіти закладів І-ІІ рівня акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/0000188-18 23.03.2018 р.

Київський інститут післядипломної освіти ім.Бориса Грінченка Тематичний курс «Організація інклюзивного навчання в закладах освіти». №2021-4536 від 26.11.2021 року.

Довідка про стажування на базі ветеринарної клініки «Ветдоктор» з дисципліни Ветеринарно санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва»Від 18.11.2022р.

Робочі програми:

РОБОТА МАН в ВСП «ОАФК БНАУ» під керівництвом Овчаренко В.Ф.