Слідуй за стрілкою:

Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закони Украни

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index

Про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Про Фахову передвищу освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

Про повну загальну середню освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text