Викладач вищої математики

Спеціаліст першої категорії

Закінчила: Миколаївський державний педагогічний інститут

Інеформація про підвищення:

нститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Математика» та «Вища математика» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Свідоцтво 12СПК 479669 27.02.2015 р.

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/000138 від 21.02.2020

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «1. Цінності: стратегія успіху особистості та команди. 2. Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів.». Сертифікат СПК № 3154 від 11.03.2021

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Проектування електронних освітніх ресурсів» СПК № ОЛ — 223005/58 26.11.2021

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тематичний курс «Організація інклюзивного навчання у закладах освіти» №2021-4532 від 26.11.2021 року.

vika32595@gmail.com