Виклада технологіних дисиплін. Голова циклової комісії.

Спеціаліст вищої категорії

Закінив: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»,

Дніпропетровський державний аграрний університет

Інормаціяя про підвищенняя пед.кваліфікації:

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії» та «Технологія виробництва продукції скотарства» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/0000968-17 13.10.2017 р.

НМЦ ВФПО. Онлайнкурс-практикум «Професійна розробка електронного освітнього контенту». Сертифікат НМЦ 38282994/№1967-19 від 23.12.2019

СЕО студія онлайн-освіти EdEra (за участі МОН). ОНлайн-курс «Про дистанційне та змішане формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО. 29.11.2020

НМЦ ВФПО Навчання за програмою підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти «Інноваційна діяльність у закладах фахової передвищої освіти». Сертифікат СС 38282994/1200-21

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Психофізіологія підтримки дій людини. » Мовленнєва культура — основа професійної діяльності педагога. Професійні стандарти вчителя. Професфйно — освітній мдуль» Актуальні питання інклюзивної освіти» «2021 — 4475 від.26.11.2021 року.

МОН України НМЦ вищої та передвищої освіти онлайн — курс Проектування та створення електронних підручників та посібників» СС 38282994/2715 — 22 від 15.09.2021р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників на тему: «Цифровий учитель» Товариство «Едюкейшен Єра»

Від 05.12.2023р.

Робочі програми: