Завідувачка відділеннями. Викладач ветеринарних дисциплін.

Закінчила: Дніпровський державний аграрно-економічний університет.

irina.nikolaevna1970z@gmail.com

Інформація про підвищення пед. кваліфікації:

Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти у форми он – лайн курсу

« Проектування та створення електронних підручників і посібників» Науково – методичний центр вищої та фахової передвищої освіти № СС 38282994/1926 – 20від 04.11.2020р.

Довідка про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти у формі стажування у ТОВ НВП « Глобинський свинокомплекс» за тематикою

« Практичне ознайомлення з системою та заходами біобезпеки, заходами створення мікроклімату, системою годівлі, системою обліку та менеджменту на репродуктивних свинокомплексах та свинокомплексах з дорощування і відгодівлі поросят»ТОВ « Науково – виробниче підприємство« Глобинський свинокомплекс»»Від 08.10.2021 р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за освітньою програмою вебінару « Таймменеджмент як складова професійної компетентності вчителя» від 03.03.2021 р.№ 21/1906

Сертифікат про підвищення кваліфікації завідувачів методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти за програмою « Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього процесу»№ СС 38282994/ 1037 – 21від 19.03.2021 р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Методологія викладання дисципліни «Технологія в галузях тваринництва» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Інститут післядипломного навчання БНАУ. Свідоцтво СПК 00493712/000571 від 16.12.2022

Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти на тему: « Проектування та створення масових відкритих онлайн – курсів»

Науково – методичний центр вищої та фахової передвищої освіти № СС 38282994/ 3672 – 23 від 9 – 15. 10.2023 р.

Робочі програми: