Викладач ветеринарних дисциплін

Спеціаліст вищої категорії

Закінчила: Білоцерківський державний аграрний університет, Національний аграрний університет.

Інформація про підвищення:

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» та «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти закладів І-ІІ рівня акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/000366-18 13.04.2018 р.

Проект сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України. Практичний семінар «Штучне осіменіння корів». Сертифікат від 21.09.2018

НМЦ ВФПО. Онлайн-курс «Проєктування відкритих онлайн-курсів та створення відеолекцій». Сертифікат СС 38282994/1692-20 від 02.10.2020

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «1. Цінності: стратегія успіху особистості та команди. 2. Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів.». Сертифікат СПК № 3150 від 11.03.2021

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Проектування електронних освітніх ресурсів» СПК № ОЛ — 223005/59

Київський університет імені Бориса Грінченка. Індивідуальна програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тематичний курс «Організація інклюзивного навчання в закладах освти» «2021 — 4535 від.26.11.2021 року.

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» та «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин» для здобувачів фахової передвищої освіти закладів . Свідоцтво СПК 00493712/000244-23 24.03.2023 р.

Робочі програми: