Право на вибір навчальних дисциплін студент здійснює в процесі
формування свого індивідуального навчального плану у межах,
передбачених відповідною ОПП та робочим навчальним планом, з
дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної
схеми підготовки фахівця.


— Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального
навчального плану студента, є обов’язковими для їх вивчення студентом.


— Зарахування студентів на вивчення блоку вибіркових дисциплін та
окремих вибіркових дисциплін здійснюється за їх заявами.