Викладач технологіних дисциплін

Спеціаліст першої категорії

Закінчила: Харківська державна зооветеринарна академія, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

Інформація про підвищення:

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. «Викладачі коледжів (технікумів)». Свідоцтво СП 35830447/2024-16 від 11.11.2016р.

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Технологія в галузях тваринництва» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/000137 від 21.02.2020

НМЦ ВФПО Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формі онлайнкурсу «Проєктування та створення електронних підручників і посібників». Сертифікат СС 38282994/1926-20 від 04.11.2020

ТОВ «ІТ Дата Центр» Підвищення кваліфікації за програмою вебінару «Таймменеджмент як складова професійної компетентності вчителя». Сертифікат 21/1909 від 03.03.2021

НМЦ ВФПО Навчання за програмою підвищення кваліфікаціїзавідувачів методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу». Сертифікат СС 38282994/1037-21 від 19.03.2021

ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». Стажування (підвищення кваліфікації) за тематикою «Практичне ознайомлення з системою та заходами безпеки, заходами створення мікроклімату, системою годівлі, системою обліку та менеджменту на репродуктивних свинокомплексах та свинокомплексах з дорощування і відгодівлі поросят». Довідка від 08.10.2021

Інститут післядипломного навчання БНАУ. Методологія викладання дисципліни «Технологія в галузях тваринництва» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Свідоцтво СПК 00493712/000571 від 16.12.2022

Сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти на тему: « Проектування та створення масових відкритих онлайн – курсів»

Науково – методичний центр вищої та фахової передвищої освіти № СС 38282994/ 3672 – 23 від 9 – 15. 10.2023 р.

Робочі програми: